ترازوی ابزارمحاسبه

ترازوی ابزارمحاسبه

ویندوز
ویژگی ها
  • تسریع فاکتورزنی
  • سازگاری با تمامی ترازوهای قابل اتصال به کامپیوتر بازار
توضیحات

برنامه اختصاصی برای اتصال ترازو و برنامه حسابداری جهت تسریع فاکتورزنی و مدیریت مقدار فروش و موجودی و سازگار با تمامی ترازوهایی که قابلیت اتصال به کامپیوتر را دارند